Betalnings anmärkningar

Detta händer om du inte betalar dina räkningar, förklarat i fem steg.

1, Du får en faktura påminnelse
Betalar du inte fakturan inom den aviserade tiden skickas det hem en påminnelsefaktura. påminnelsefakturan brukar innehålla två olika sorters avgifter: dröjsmålsränta och en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är en engångssumma, företaget eller lånegivaren har bara rätt att ta ut en påminnelseavgift om den finns omnämnd i låneavtalet.

Dröjsmålsräntan är en löpande avgift. Den ökar tills du betalt hela skulden/beloppet. Om inte dröjsmålsräntan omnämns i det ursprungliga avtalet kan dröjsmålräntan tas ut tidigast efter den trettionde dagen efter att du meddelats om dröjsmålsränta kommer att tas ut.

I vissa fall kan dröjsmålsräntan finnas med i avtalet vilket resulterar i att långivaren kan ta ut dröjsmålsränta direkt efter förfallodagen. Tänk på att företaget du har en skuld till inte behöver skicka ut en påminnelsefaktura utan kan direkt skicka den till steg 2 (Inkasso).


2, Inkasso
Räkningen går till inkasso. Om du inte betalar din påminnelsefaktura så kan företaget välja att skicka din räkning till ett inkassoföretag, Inkassoföretag lever på att driva in skulder.

Detta innebär att du kommer få betala en inkasso avgift som får vara högst 106kronor plus den ursprungliga summan på fakturan. Inkassoföretag tar också i regel ut en dröjsmålsränta. Så ju längre du väntar med att betala din skuld ju större växer din skuld.


3, Kronofogden
Om du ändå inte betalar din skuld till företaget eller inkassoföretaget kommer de vända sig till kronofogdemyndigheten. Det är en statlig myndighet ser till att skulder behandlas på ett riktigt sätt och hjälper de som har fodringar att driva in dem.

Den du står i skuld till ansöker hos kronofogden om ett så kallat betalningsföreläggande. Kostnaden för detta kommer att läggas till på din räkning. Det första steget i denna process är början till en betalnings anmärkning som skulle kunna förhindra dig från att skaffa lägenhet, får kredit kort, mobilabonnemang mm för att slippa detta är det nu tid att agera. Om du inte vill betala för att du tycker skulden är felaktig så måste du kontakta kronofogden.


4, Betalnings-anmärkning
Om du nu ändå inte betalar dina skulder kommer kronofogden göra ett så kallat utslag. Utslaget visar att du inte betalar dina skulder som du ska. Detta innebär att du har fått en betalnings anmärkning hos samtliga svenska kreditupplysningsföretag efter som alla kreditupplysningsföretag som agerar inom sverige hämtar information om utslag från kronofogdens register.

Skulle du nu försöka skaffa något som kräver en kreditupplysning så är risken stor att du nekas på grund av anmärkningen som kommer hittas. Betalnings anmärkningen kommer inte försvinna om du nu betalar dina skulder utan finns kvar i registret i tre år.


5, Utmätning
Om du trots allt inte betalar dina skulder ändå och företaget du har en skuld till kräver en betalning så kommer kronofogden att besluta om utmätning. Utmätning av lön är den vanligaste formen av utmätning. Detta innebär att kronofogden utreder din förmåga att betala baserat på din inkomst. Där efter tas ett beslut hur mycket av din inkomst som ska gå till att betala av dina skulder varje månad.

Publiserad den 25 december 2011