Vad är & varför spara i en kapitalförsäkring?

I en kapitalförsäkring kan du handla med aktier, fonder och många andra värdepapper utan att behöva redovisa dina affärer i den årliga deklarationen. Du betalar inte heller någon skatt på vinsten när du säljer dina värdepapper. Istället dras en schablonskatt från sparandet varje år.
Under nuvarande förutsättningar räcker en årlig avkastning på cirka 2 % för att kapitalförsäkringen ska ge mer pengar över efter skatt.

Jämfört med ett aktie- och fondkonto. Det går även att ange en valfri förmånstagare som får sparandet om innehavaren avlider. Det som kanske kan ses som negativt är att du ej kan kvitta förluster mot vinster.

Ändringar som gäller efter årsskiftet 2011/2012.


Publiserad den 25 december 2011